Spotkanie w Katowicach z Ministrem Zdrowia

8 czerwca 2017 r. w Ślaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

13 kwietnia br. Prezydent rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tak zwaną sieć szpitali.

Łączenie - od chwili opublikowania pierwszego oficjalnego projektu w dniu 27 września 2016 r., do momentu podpisania ustawy przez Prezydenta - prace trwały niemal siedem miesięcy. Zgłoszono przy tym wiele uwagi i opinii, które istotnie wpłynęły na ostateczny kształt sieci.

Tal ważna zmiana jednak nie jest możliwa bez zaangażowania pracowników całej służby zdrowia, a szczególnie Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest odpowiedzialny za bezpośrednią realizację kontraktowania i rozliczania świadczeń w nowym systemie.

Wizyta ministra w Katowicach w chwili, kiedy resort przygotowuje się intensywnie do wprowadzenia od 1 października nowego systemu miała na celu udzielenie wszelkich informacji i wyjaśnień poprzez zaprezentowanie kształtu i sposobu działania sieci szpitali oraz odpowiedzi na szczegółowe pytania zainteresowanych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy Ślaskiego Oddziału NFZ, a także członkowie Śląskiej Rady OW NFZ.

Foto: od lewej: Jolanta Pietrzak-Wolny, Przewodnicząca Śląskiej Rady OW NFZ; Konstanty Radziwiłł - Minister Zdrowia; Jerzy Szafranowicz  Dyrektor Śląskiego OW NFZ