Zagrożenie klimatyczne - ciąg dalszy w spr. temeratury zastępczej klimatu

W dniu 22 czerwca br. Związek Zawodowy Górników w Polsce przedstawił swoje stanowisko w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, które to mają wprowadzić od 1 lipca br. tzw. "temperaturę zastępczą klimatu".

W odpowiedzi na nasze uwagi Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zaprosił stronę społeczną oraz pracodawców na spotkanie poświęcone zmianom przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych, które odbyło się wczoraj 29 czerwca 2017 r. W wyniku dyskusji ustalono... treść protokołu poniżej...

º