Konflikt trwa... pikieta pod siedzibą ZEC-u.

21 grudnia 2017 o godzinie 10.00 przed budynkiem Zarządu ZEC S.A. w Katowicach przy ul. Ścigały 14 rozpocznie się manifestacja pracowników w ramach akcji protestacyjnej  w sporze zbiorowym o wzrost płac prowadzonym przez  ZZG w Polsce i NSZZ "Solidarność".