Co dalej z podwyżkami i układem zbiorowym pracy?

Polska Grupa Górnicza

Co dalej z podwyżkami i układem zbiorowym pracy?Wciąż nie wiadomo, co będzie z podwyżkami w Polskiej Grupie Górniczej. Pod koniec stycznia związki zawodowe wystąpiły do zarządu o rozpoczęcie rozmów w sprawie podwyżek płac w tym roku. Odbyło się wstępne spotkanie z udziałem szefów resortu energii, podczas którego reprezentanci załogi usłyszeli deklarację, że w połowie lutego przedstawione zostaną propozycje w sprawie podwyżek płac. Do spotkania w lutym jednak nie doszło. Termin został przełożony na 5 marca. I znów nici ze spotkania. Strona zarządu odwołała go. Pracownicy są zaniepokojeni przedłużającą się grą na czas. Tym bardziej, że podwyżek nie było od  kilku lat. 

Związki zawodowe z Polskiej Grupy Górniczej domagają się przyspieszenia prac nad podwyżką wynagrodzeń. Podobnie jak i nad  nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w spółce. 26 lutego liderzy 13 organizacji związkowych działających w spółce skierowali do prezesa PGG Tomasza Rogali wystąpienie, w którym domagają się wznowienia w trybie natychmiastowym negocjacji w sprawie ustalenia zapisów ZUZP. Żądają również przedstawienia pisemnego stanowiska Zarządu PGG, w którym określona zostanie data zakończenia negocjacji nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy PGG S.A. W listopadzie 2017r strony rozmów ustaliły, że nad zapisami układu będą intensywnie pracować dwa zespoły. Jeden zajmie się sprawami dotyczącymi kwestii wynagrodzeń i ich jednolicenia. Drugi – pozostałymi obszarami, które wymagają uregulowania w ZUZP. Strona społeczna przedstawiła swoje propozycje, pracodawca swoje. Powołana została jedynie  podkomisja ds. BHP, która ma opracować zapisy z zakresu behapowskiego na potrzeby ZUZP. Kiedy związki poprosiły o konkretne wyliczenia, rozmowy stanęły w martwym punkcie.

Czas biegnie i strona zarządu specjalnie nie kwapi się do dalszych negocjacji. Zaś Układ Zbiorowy Pracy ma powstać do czerwca 2018r.

Marzena Kowalska