IX Kongres OPZZ

Ruszyły obrady IX Kongresu OPZZ w którym z ramienia ZZG w Polsce uczestniczy 7 delegatów: D. Potyrała, S. Czogała, A. Siekaniec, W. Czerkawski, M. Nabiałczyk, J. Ludwig oraz J. Kurek.

„POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC”

IX  Kongres  Ogólnopolskiego  Porozumienia  Związków  Zawodowych

 

Wieści kongresowe

_______________________________________________________________________

 

OPZZ – nasza historia i nasze plany

 

- Minęła kolejna, VIII kadencja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Niniejszym przekazuję Wam sprawozdanie z działalności OPZZ za lata 2014-2018.
Za nami 34 lata odkąd grupa związkowców, chcących poprawiać sytuację pracowników, powołała do życia nasze Porozumienie. Od lat jesteśmy największą centralą w kraju, reprezentatywnym partnerem społecznym, a kolejne rządy muszą liczyć się z naszym zdaniem
– napisał Jan Guz, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w specjalnie wydanym przez OPZZ sprawozdaniu. Przypomina, że OPZZ od samego początku stoi na straży podstawowych interesów świata pracy oraz reprezentuje pracowników na wszystkich poziomach - przed pracodawcami w zakładach oraz wobec władz samorządowych
i państwowych.

 

- Dziś podsumowujemy ten czas, czas owocnej pracy, ale
 i lata zmagań, pokonywania przeszkód i rozwiązywania trudnych problemów pracowniczych i związkowych. Jako przedstawiciele OPZZ aktywnie walczymy z bezrobociem, wykluczeniem społecznym i niesprawiedliwością. Osiągnęliśmy wiele sukcesów, ale wciąż ogrom wyzwań przed nami. Musimy ciężko pracować w naszych zakładach pracy, ale również w strukturach dialogu społecznego, w Radzie Ochrony Pracy i wielu innych instytucjach życia publicznego, w których powinien być słyszalny głos ludzi pracy
- informuje Jan Guz. Dodaje, że kolejna kadencja zapewne postawi przed nami nowe zadania. Społeczeństwo bowiem oczekuje państwa przyjaznego, które nie gnębi i nie straszy obywateli, w którym czuje się bezpiecznie. - OPZZ musi wciąż stać na straży praw pracowniczych i socjalnych. Walczyć o Polskę, w której pracownicy godnie zarabiają,
a po latach pracy mogą dostatnio żyć z wypracowanej emerytury
– dodaje.

- Dziękuję Wam Przyjaciele za odważną mądrość
i rozwagę, która przez lata umacniała nasze związkowe działania i dawała poczucie bezpieczeństwa. To dzięki Wam Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rośnie w siłę i może wciąż stać na straży interesów pracowników. Przed nami kolejne cztery lata wytężonej pracy,
w szybko zmieniającym się otoczeniu, na który coraz większy wpływ ma automatyzacja, cyfryzacja i robotyzacja. Liczę jednak, że to będą także cztery lata ogromnej satysfakcji
z rozwoju naszego kraju i poprawy warunków życia jego obywateli
– tymi słowami Jan Guz kończy swoją przedmowę w sprawozdaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Szczegółowe informacje na temat działań jakie OPZZ realizowało w latach 2014-2018 można znaleźć w sprawozdaniu, specjalnie wydanym na okoliczność zakończenia prac
VIII kadencji OPZZ.

 

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

________________________________________________

 

IX KONGRES OPZZ

24 maja 2018 r.

 

W tym dniu Kongres będzie obradował w dwóch częściach: roboczej i oficjalnej. W pierwszej części delegaci wybiorą Prezydium Kongresu i Komisje Kongresu, a także przyjmą: porządek i regulamin obrad oraz regulamin wyborów na Przewodniczącego OPZZ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie
z działań ustępującego Przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej, prowadzonych w czasie VIII Kadencji

Delegaci przyjmą także sprawozdanie Rady OPZZ za lata 2014-2018 oraz udzielą absolutorium ustępującemu Prezydium OPZZ. Na końcu zostaną przeprowadzone wybory na Przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej.

 

W części oficjalnej delegaci oraz zaproszeni goście zapoznają się z wynikami wyborów na Przewodniczącego OPZZ oraz KR na okres 2018-2022 r. Następnie nowo wybrany przewodniczący OPZZ przedstawi proponowane założenia programowe na kolejne lata.

Wyróżnieni działacze związkowi OPZZ otrzymają:

Wręczone będą również podziękowania i upominki ustępującym członkom Prezydium OPZZ VIII kadencji oraz wyróżnienia OPZZ:

Podczas trwania Kongresu będzie można skorzystać z porad udzielanych przez przedstawicieli różnych instytucji:

_____________________________________________

IX KONGRES OPZZ W LICZBACH

 

Ogólnokrajowe organizacje członkowskie OPZZ wybrały 247 delegatów, do udziału w IX Kongresie OPZZ.

 

DELEGACI WEDŁUG BRANŻ:

 

 

DELEGACI WEDŁUG PŁCI:

 

W grupie 247 delegatów kobiet jest 64, a mężczyzn183.

Kobiety stanowią 25,9% delegatów.

 

DELEGACI WEDŁUG WOJEWÓDZTW:

 

 

LICZBA DELEGATÓW NAJWIĘKSZYCH ORGANIZACJI:

 

Największą liczbę delegatów wybrały organizacje:

 

DELEGACI Z ZAGRANICZNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH:

 

W IX Kongresie OPZZ weźmie udział 42 przedstawicieli, którzy będą reprezentować swoje związki zawodowe:

 

Biuro OPZZ

Drukuj E-mail