01 luty 2016
Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski Związek Zawodowy Górników w Polsce w grudniu 2015 r. powołał Komitet Inicjaty...
25 styczeń 2016
Pod takim tytułem  ZZG w Polsce zorganizował, 15 grudnia w Katowicach, konferencję przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg. Wśród pr...
21 styczeń 2016
Koncertem noworocznym zainaugurowano w środę 20 stycznia br. jubileusz 25-lecia Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. W uroczystości udział wzi...
20 styczeń 2016
Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zwi...
20 styczeń 2016
Koleżanki i koledzy! ZZG w Polsce rozpoczyna zbiórkę 100 tys. podpisów pod obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą projektu zmian w „Ustawie z d...