05 luty 2016
17 listopada 2014 r. Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA podpisał porozumienie z ośmioma związkami zawodowymi (w tym ZZG w Polsce) odnośni...
04 luty 2016
Związki Zawodowe działające w Kompanii Węglowej S.A. informują załogi kopalń i zakładów spółki, że Zarząd Kompanii Węglowej S.A. nie wyc...
01 luty 2016
Rozmowy strony społecznej KW z zarządem i przedstawicielem rządu będą kontynuowane - to właściwie jedyny wniosek, do którego dotarli dziennika...
01 luty 2016
Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski Związek Zawodowy Górników w Polsce w grudniu 2015 r. powołał Komitet Inicjaty...