Podziękowanie z udział w Pogrzebie przewodniczącego Jana Guza

Dziękujemy za okazane wsparcie i słowa otuchy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Dziękujemy przedstawicielom Władz Państwowych i Samorządowych.

Dziękujemy organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Dziękujemy przedstawicielom partii politycznych i organizacji społecznych.

W szczególności dziękujemy przedstawicielom ogólnopolskich organizacji związkowych, przedstawicielom wojewódzkich i powiatowych struktur OPZZ oraz przedstawicielom międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych należących do OPZZ.

Kierownictwo OPZZ

Drukuj E-mail