Wybory ławników

INFORMACJA DLA PODSTAWOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ZZG W POLSCE DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

 

W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄCĄ SIĘ Z DNIEM 31 GRUDNIA 2019 KADENCJĄ ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH RADA KRAJOWA ZZG W POLSCE PRZYPOMINA, ŻE DO 30 CZERWCA 2019r. PODSTAWOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE MAJĄ PRAWO ZGŁASZAĆ, DO ODPOWIEDNICH RAD GMIN, KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W SĄDACH PRACY.

https://zzg.org.pl/images/2019/lawnik.pdf

Drukuj E-mail