POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ

13 czerwca br. obradowało Prezydium i Rada Krajowa ZZG w Polsce.

Podczas posiedzeń omówiono sytuację w poszczególnych spółkach górniczych, przedsiębiorstwach surowcowych (sól, piasek, kamień),   i zakładach zaplecza.

Podsumowano udział związku w pikiecie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia Emerytur Stażowych (po 35 latach dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn).

Udział związku w konferencjach i działaniach dotyczących transformacji regionów górniczych, jakie odbyły się w Warszawie i Katowicach.

Członkowie Rady zapoznali się z kierunkami prac Zespołu Regionalnego utworzonego w tej sprawie przez Marszałka Województwa.

Przedmiotem obrad było też szereg spraw organizacyjnych. 

Omówiono min. opinie aktów prawnych jakie przekazano  rządowi w sprawie min. Temperatur zastępczych w podziemnych zakładach górniczych, wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, zmian prawa geologiczno - górniczego w zakresie podziemnych tras turystycznych.

Drukuj E-mail