Nowe rozdanie w ZOK ZZG w Polsce PGG SA

W dniu 17 września obradowała Zakładowa Organizacja Koordynacyjna ZZG w Polsce  PGG SA. 

Podczas spotkania omówiono kwestie wzrostu wynagrodzeń, prac nad układem zbiorowym oraz bieżących problemów kopalń.

Ustalono dalszą strategię dotyczącą walki o podwyżki płac.

Następie przewodniczący organizacji kopalnianych dokonali wyborów uzupełniających w składzie Zarządu ZOK:

- Przewodniczący ZOK ZZG w Polsce PGG – CZOGAŁA Sebastian, KWK "Mysłowice - Wesoła"

- Wiceprzewodniczący ZOK ZZG w Polsce PGG – UMYWALNIK Grzegorz, KWK "Ruda" Ruch "Pokój"

- Wiceprzewodniczący ZOK ZZG w Polsce PGG – WOJCIECHOWSKI Krzysztof, KWK ROW Ruch "Marcel"

- Wiceprzewodniczący ZOK ZZG w Polsce PGG – ZAGÓRSKI Roland, KWK "Wujek".