24 października obradowało Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce

24 października obradowało Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce, Prezydium omówiło szereg zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem związku.

Podczas posiedzenia omówiono między innymi:

 Aktualną sytuację w spółkach z uwzględnieniem roszczeń płacowych i  negocjacji układu zbiorowego w PGG, obaw o spowolnienie na rynku węgla koksowego jakie pojawiły się w JSW oraz sytuacji w Tauron Wydobycie.

Prezydium postanowiło rekomendować Kol. Mateusza Nabiałczyka z JSW do prac w Komitecie EKZZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, Energetyki i Zmian Klimatycznych (zmiany klimatyczne, europejska polityka energetyczna, „sprawiedliwa transformacja”). 

Prezydium przyjęło kalendarium konferencji sprawozdawczych, sprawozdanie z przebiegu działań komisji statutowej i rady fundacji.

Członkowie Prezydium zapoznali się z przebiegiem kampanii Industriall dotyczącej promocji układów zbiorowych pracy i  rekomendują podstawowym organizacjom związkowym aktywne włączenie się w tą Kampanię.