ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO PODJĘCIA ROKOWAŃ

ZWIĄZKOWCY ZJAWILI SIĘ DZISIAJ W SIEDZIBIE ZARZĄDU SPÓŁKI ŻĄDAJĄC BEZZWŁOCZNEGO PODJĘCIA ROKOWAŃ W SPORZE ZBIOROWYM NA TEMAT WZROSTU PŁAC.

Przewodniczący przekazali przedstawicielowi Zarządu że nie opuszczą budynku przy ul. Powstańców jeśli nie osiągną zamierzonych rezultatów.

W dniu dzisiejszym upływa bowiem termin, w którym -  zgodnie z żądaniami zawartymi w sporze zbiorowym -  pracodawca miał czas na realizację postulatów zgłoszonych 20 listopada w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zgodnie z cytowaną ustawą, w przypadku nie zrealizowania żądań we wskazanym przez związki zawodowe terminie, pracodawca powinien niezwłocznie podjąć rokowania oraz powiadomić o zaistniałym sporze zbiorowym właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

Przypominamy, że w zgłoszeniu sporu z dnia 20-go listopada br. pojawiły się dwa żądania:

1. 12-procentowej podwyżki płac zasadniczych od 1 stycznia 2020 roku.

2. Włączenie  dodatków gwarantowanych do podstawy wymiaru nagrody barbórkowej i czternastej pensji.

W proteście bierze czynny udział  grupa związkowców ZZG w Polsce z Wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Sebastianem Czogałą z KWK "Mysłowice - Wesoła" na czele.

Zarząd Spółki, który wyszedł do zebranych związkowców oświadczył  że chce kontynuować rozmowy płacowe w dniu 5 grudnia.

O rozwoju sytuacji postaramy się informować na bieżąco.

/tekst. a.s; foto: a. skutnik//