STRONA ZWIĄZKOWA PODPISAŁA POROZUMIENIE W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ

W dniu dzisiejszym (8 maja 2020) około południa związki zawodowe Polskiej Grupy Górniczej zawarły porozumienie z zarządem spółki.

Porozumienie pozwoli spółce sięgnąć po pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej. Koszty poniosą też pracownicy, których czas pracy i co za tym idzie wynagrodzenia, obniżą się o ok. 20%.

Przedstawiliśmy też pracodawcy konieczność wprowadzenia  korzystniejszego  sposobu wyliczania wynagrodzenia za postojowe, o co od początku zabiega Związek Zawodowy Górników w Polsce.

Strona związkowa dąży,  aby wynagrodzenie dla pracowników przebywających na postojowym, w związku z wyłączeniem ich kopalń z ruchu wskutek lawinowego wzrostu zachorowań na COVID 19, wynosiło 60 %  wynagrodzenia liczonego ze średniej przepracowanej dniówki lub ze średniej dniówki urlopowej.

Zarząd PGG proponuje 60% ze stawki, karty górnika i węgla. W skrajnych przypadkach pracownik na postojowym mógłby w takim wypadku  otrzymać według naszych wyliczeń zaledwie 35% swego normalnego wynagrodzenia.

Porozumienie zawarto na miesiąc maj 2020.

Związki uzyskały też pisemną deklarację zarządu, że w pierwszej dekadzie czerwca przedstawi plan uruchomienia przodków w poszczególnych kopalniach.

Do 10 czerwca Zarząd PGG na mocy porozumienia przekaże też organizacjom związkowymi  plan funkcjonowania spółki na rok 2020.

Sebastian Czogała