JEST NOWY PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. GÓRNICTWA

Podczas rozpoczętego dziś o godzinie 12.00  spotkania górniczych central związkowych wicepremier Sasin przedstawił nowego pełnomocnika Rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa Pana Artur Soboń.

Z informacji zawartych na stronach MAP wynika, że:

"Urodził się 13 marca 1977 roku w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP), oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL. Ukończył studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej.

Mieszka z rodziną w Świdniku".

Od 5 grudnia 2019 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

Drukuj E-mail