12 czerwiec 2019
INFORMACJA DLA PODSTAWOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ZZG W POLSCE DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023   W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄC...
11 czerwiec 2019
Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce, Branży I OPZZ i członek EKES, Dariusz Potyrała, przedstawił globalne i krajowe uwarunkow...
06 czerwiec 2019
ZMARŁ KOLEGA JERZY REBETA DŁUGOLETNI PRZEWODNICZĄCY I CZŁONEK KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZZG W POLSCE, BYŁY PRZEWODNICZĄCY ZZG W POLSCE KWK ...