Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZG w Polsce

Michał Szwajnoch

Przewodniczący

Roland Zagórski

Wiceprzewodniczący

Mirosław Zbrożek

Wiceprzewodniczący

  1. Środowisko Górnicze - Miodońska Mariola
  2. Środowisko Górnicze - Majcherek Leszek
  3. Środowisko Górnicze - Wandzel Jacek
  4. Środowisko Surowcowe - Kurek Jan