Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Skład Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce

 1. Przewodniczący – POTYRAŁA Dariusz
 2. Środowisko Górnicze – Czerkawski Wacław
 3. Środowisko Górnicze – Czogała Sebastian
 4. Środowisko Górnicze – Kraus Krzysztof
 5. Środowisko Górnicze – Ludwig Janusz
 6. Środowisko Górnicze – Nabiałczyk Mateusz
 7. Środowisko Górnicze - Nowak Bogdan
 8. Środowisko Górnicze - Piotrowski Leszek
 9. Środowisko Górnicze - Porębski Piotr
 10. Środowisko Górnicze - Skowron Wojciech
 11. Środowisko Górnicze - Umywalnik Grzegorz
 12. Środowisko Górnicze - Wojciechowski Krzysztof
 13. Środowisko Surowcowe– Sobieraj Robert
 14. Środowisko Energetyki, Zaplecza, Usług i Gospodarki Komunalnej - Siekaniec Arkadiusz