STOP PRACY DO ŚMIERCI!!!

WALCZYMY O EMERYTURY STAŻOWE!

ZWŁASZCZA W OBLICZU LIKWIDACJI POLSKIEGO GÓRNICTWA, KIEDY SETKI TYSIĘCY MIEJSC PRACY NA POWIERZCHNI I W FIRMACH OKOŁOGÓRNICZYCH SĄ ZAGROŻONE, POTRZEBNY JEST MECHANIZM, KTÓRY POZWOLI GODNIE ZAKOŃCZYĆ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ NAJSTARSZYM Z NAS!

Kalendarium ostatnich naszych działań:

 • 23 sierpnia 2018 – występujemy do premiera Morawieckiego i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z postulatem wdrożenia emerytur stażowych,
 • 12 września 2018 – prezentujemy postulat Radzie Dialogu Społecznego,
 • 3 marca 2019 – kierujemy projekt ustawy do Prezydenta RP i Rady Dialogu Społecznego,
 • 9 maja 2019 - pikietujemy przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, składamy petycję na ręce ministra z wnioskiem  o poparcie projektu ustawy,
 • 7 sierpnia 2019 – Ministerstwo odrzuca nasz projekt!
 • 18 września 2019 - ponownie apelujemy do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • 26 listopada 2019 – Rada Dialogu Społecznego. Mówimy twardo: - Prezydent Duda nie spełnia obietnicy wyborczej. Nie złożył projektu ustawy o emeryturach stażowych!
 • 23 stycznia 2020 – OPZZ i PSL składają w Sejmie projekt ustawy,
 • 3 marca 2020 – organizujemy wspólną konferencję prasową z Klubem Parlamentarnym Lewicy,
 • 23 czerwca 2020 –ponownie apelujemy do premiera i Marszałek Sejmu o niezwłoczne podjęcie prac nad ustawą,
 • 22 września 2020 – Rada Dialogu Społecznego – przedstawiamy kolejne argumenty na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych,
 • 29 września 2020 –pikieta przed Pałacem Prezydenckim. Publicznie czytamy nowelę „Łysek z pokładu Idy”, przypominając o niespełnionych obietnicach wyborczych,
 • 2 grudnia 2020 – Rada Dialogu Społecznego - znowu apelujemy o podjęcie prac nad emeryturami stażowymi,
 • 7 grudnia 2020 – przekazujemy Prezydentowi listy od pracowników z długim stażem pracy oczekujących emerytur stażowych. Dokładamy ekspertyzę, która obala twierdzenia o wysokich kosztach ich wprowadzenia.
 • 9 grudnia 2020 - wideokonferencja OPZZ z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
 • 3 lutego 2021 – Kancelaria Prezydenta odpowiada: – Nie mamy teraz czasu na emerytury stażowe. Walczymy z COVID !
 • 11 lutego 2021 – związkowcy OPZZ rekomendują kolejne działania na rzecz emerytur stażowych,
 • 23 lutego 2021 – emitujemy film „Życie jest za krótkie na pracę do śmierci”
 • 19 marca 2021 - Kierujemy apel w sprawie emerytur stażowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy o emerytury stażowe. Raz jeszcze startujemy z kampanią. Zapraszamy Wszystkich do udostępniania i zamieszczania poniższego filmu. Nagłośnijmy wspólnie WASZ postulat! 

źródło: opzz.org.pl