WYRAZY WSPÓŁCZUCIA DLA KOLEŻANKI SABINY SERKOWSKIEJ