WYRAZY WSPÓŁCZUCIA Z POWODU ŚMIERCI PIOTRA KĄDZIOŁKI