NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI Z SEBASTIANEM CZOGAŁĄ

ROZMOWA PORTALU  ZZG.ORG.PL  NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W SPÓŁKACH Z WICEPRZEWODNICZĄCYM SEBASTIANEM CZOGAŁĄ

zzg.org.pl: Sebastian, mimo rozpoczętych wakacji w naszej branży cały czas sporo się dzieje.

SEBASTIAN CZOGAŁA: 30 czerwca w trzech spółkach węglowych, najpierw w Węglokoksie później w PGG oraz
w Tauronie Wydobycie odbyły się spotkania informacyjne z Wiceministrem Aktywów Państwowych Arturem Soboniem, Krzysztofem Kubowem z gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz ich doradcami. 
Ja uczestniczyłem w spotkaniu w Polskiej Grupie Górniczej.

zzg.org.pl: Czego dotyczyły te spotkania?

SEBASTIAN CZOGAŁA: Strona rządowa  omówiła sytuację własnościową w spółkach czyli projekt przejęcia przez Skarb Państwa 100% akcji tych spółek, co ma być wstępem do konsolidacji spółek w celu utworzenia podmiotu, który będzie odbiorcą i beneficjentem pomocy publicznej.

Dotyczy to trzech spółek górniczych objętych systemem wsparcia tj. PGG, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj.

W ramach tych trzech firm akcjonariat jest zróżnicowany, jest to kilka rożnych podmiotów dlatego planowane jest, aby Skarb Państwa stał się w 100% właścicielem tych spółek.

Innymi słowy Skarb Państwa wykupiłby od obecnych akcjonariuszy akcje, tak aby stać się  jedynym akcjonariuszem. Te transakcje i wykupy zostaną przeprowadzone zgodnie z wszystkimi procedurami korporacyjnymi i uzgodnionymi w ramach obowiązujących zasad.

Transakcja ta ma być dokonana w oparciu o wyceny, które będą sporządzone przez niezależnego audytora, który będzie wskazywał wartość rynkową tych transakcji i w oparciu o tą wartość rynkową zostanie wyznaczona cena za zakupywane akcje.

Będą też konieczne zgody po stronie rządu jak i po stronie obecnych akcjonariuszy oraz uzgodnienia z stroną społeczną w poszczególnych spółkach.

Głównym zamierzeniem tej transakcji jest doprowadzenie do większej przejrzystości ze strony właścicielskiej, ponieważ do spółek tych będą płynęły potężne miliardy złotych do 2049 roku.

Dlatego Skarb Państwa chce mieć pełną kontrole jak te pieniądze będą wydatkowane. Dotyczyć to będzie oczywiście wszystkich trzech Spółek Skarbu Państwa, które będą korzystać z systemu wsparcia
i będą korzystały z dotacji budżetu państwa.

zzg.org.pl: Czy masz jakieś informacje na temat procesu notyfikacji umowy społecznej?

SEBASTIAN CZOGAŁA: Jak informuje Minister Soboń, strona rządowa przekazała w ramach prenotyfikacji uzgodnioną dokumentację, o której rozmawialiśmy podczas negocjacji umowy społecznej. Komisja Europejska otrzymała wszystkie niezbędne dokumenty. Teraz  zapoznaje się z całością systemu, który został złożony włącznie ze szczegółami dotyczącymi dotacji w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnej jak i w zakresie kosztów likwidacji kopalń.

Wszystkie te dokumenty wraz z opisami jak i sama umową społeczna zostały wysłane.

Jak twierdzi minister, Komisja Europejska zasygnalizowała żeby rozpocząć proces konsolidowania tych trzech spółek. Na razie nie ma decyzji jak ta konsolidacja ma wyglądać czy na bazie PGG, czy na bazie nowego podmiotu - ten kierunek nie jest przesądzony. Konsolidacja ta miałaby na celu między innym przesuwanie pracowników pomiędzy spółkami. Rozliczenia w ramach jednego podmiotu będą również uproszczone
i będzie to pod egidą jednego zarządu i jednej rady nadzorczej.

zzg.org.pl: Kiedy zatem możemy się spodziewać, że PGG stanie się jednoosobową Spółką Skarbu Państwa?

SEBASTIAN CZOGAŁA: Nabywanie akcji PGG przez Skarb Państwa odbywać się będzie przez najbliższe miesiące. Wymagane jest sporządzenie jej wyceny przez niezależnego audytora, którego najpierw trzeba wybrać - będzie to kilkumiesięczny proces.

zzg.org.pl: Czy w przypadku konsolidacji spółek powstanie jednolity system wynagradzania?

SEBASTIAN CZOGAŁA: Podnoszono ten temat. My w PGG mamy gotowy już projekt UZP trzebaby dosypać trochę pieniędzy do tego żeby go wdrożyć. Będzie również problem jeśli połączyłyby się te trzy spółki węglowe w jeden podmiot. Wiadomo, że w Tauronie Wydobycie zarabia się najlepiej.

Ze strony Ministra podła taka odpowiedź, że przez rok  po połączeniu funkcjonowały by nadal odrębne układy zbiorowe pracy oraz byłaby odrębność w rozliczeniach spółek, odrębność księgowa. Jest to trudny proces i na pewno będzie potrzebował czasu.

zzg.org.pl: A czy pytałeś Ministra Sobonia o program wsparcia dla zaplecza górniczego?

SEBASTIAN CZOGAŁA: Tak, na moje pytanie czy planują powołać zespół odnośnie zaplecza górniczego-firm okołogórniczych, Soboń odpowiedział, że wczoraj spotkał się z ministrem Piotrem Dziadzio - pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceministrem Rozwoju, Pracy i Technologii – podsekretarzem stanu Robertem Tomankiem​ w sprawie  naszej umowy społecznej.

To Ministerstwo Rozwoju jako odpowiedzialne za gospodarkę, a mówiąc konkretniej minister Tomanek będzie nad takim projektem pracował i będzie to dokument dla sektora. Podstawą będzie to, co ARP przygotowała dla potrzeb naszej umowy społecznej, ale to jasne, że to musi być profesjonalny pełny dokument i odpowiedzialny za to będzie tak jak mówiłem pan minister Tomanek.

zzg.org.pl: Czy rozmawialiście też o sprawach bieżących? 

SEBASTIAN CZOGAŁA: Było  pytanie do Prezesa Rogali kiedy w końcu zrobi spotkanie w temacie podwyżki bonów na posiłki regeneracyjne. Prezes Rogala zapewnił, że takie spotkanie zostanie zorganizowane w połowie lipca.

Prezes Janczewski ma wizytować wszystkie kopalnie, żeby spotkać się ze stroną społeczną w temacie funduszu płac, a także inwestycji, które muszą zostać niezbędnie przeprowadzone, a także w temacie braków zatrudnieniowych, co ostatnio sygnalizują koledzy z Kopalni ROW.

zzg.org.pl: Dziękuję za rozmowę.

/pytania zadał: A. Siekaniec/

Drukuj E-mail