Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ

21 lipca w Rudzie Śląskiej obradowało Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kol. Andrzej Radzikowski.

Kol. Radzikowski zapoznał Członków Prezydium z pracami OPZZ w zakresie emerytur stażowych, opiniowania projektów aktów prawnych związanych z transformacją energetyczną  i "Polskim Ładem". Omówił także działania zmierzające do wypracowania mechanizmów  wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Przekazał też relację z prac Rady Dialogu Społecznego oraz omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Porozumienia.

Omówiono aktualną sytuację w spółkach i zakładach. Poruszono min. problemy kadrowe w kopalni zespolonej ROW, zmianę na stanowisku dyrektora KWK "Ruda", zabiegi o wzrost wartości posiłków regeneracyjnych i inne ważne aspekty funkcjonowania organizacji zakładowych.

Przewodniczący Dariusz Potyrała zapoznał Członków Prezydium z przyjętym przez rząd projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. W dyskusji omówiono najważniejsze aspekty projektowanych zmian i ich skutki dla pracowników. Projekt ustawy został przekazany do dalszych konsultacji z organizacjami szczebla podstawowego oraz do Działu Prawnego.

W dalszej części Prezydium zapoznało się z założeniami do projektu  Polityki Surowcowej Państwa oraz działaniami kierownictwa związanymi z systemem wsparcia dla firm okołogórniczych. 

Omówiono też opinię jaką związek, poprzez OPZZ, złożył odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji górniczych.

W dalszej części poruszono szereg spraw  związanych z bieżącym funkcjonowaniem organizacji.

/siekaniec/