Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

BRAKI W ZATRUDNIENIU WPŁYWAJĄ NA BEZPIECZEŃSTWO - ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM WOJCIECHOWSKIM

Rozmowa portalu zzg.org.pl z Krzysztofem Wojciechowskim Przewodniczącym ZZG  w Polsce PGG KWK  „Marcel”

i wiceprzewodniczącym ZOK Polskiej Grupy Górniczej. 

zzg.org.pl: Krzysztof, z jakimi problemami obecnie musicie sobie radzić, co doskwiera najbardziej pracownikom Waszej Kopali? 

Krzysztof Wojciechowski: Największym problemem na Ruchu Marcel, jak i kopani ROW jest spadek zatrudnienia w stosunku do planów PTE. Teraz gdy mamy okres wakacji, absencja wzrasta i ten problem jest znacznie widoczniejszy na poszczególnych oddziałach.

 zzg.org.pl: Jak sobie radzicie z tymi problemami? 

Krzysztof Wojciechowski: Jak to w górnictwie bywało i jest, radzić sobie trzeba. Następują przesunięcia załogi w miarę potrzeb np. przy pracach przygotowawczych. Jesteśmy kopalnią dwu ruchową, gdzie prace prowadzimy na macierzy, Marcel, jak i na Marklowicach, więc jak nie ma takiej potrzeby intensywności prac na danym oddziale, danego ruchu, to się przenosi pracowników.

Są to działania krótkoterminowe, które nie przynoszą znacznych rezultatów. Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, jest zagrożony pracą w systemie trzy zmianowym, ponieważ brakuje pracowników. Tutaj zostały podjęte decyzje, że pracowników przesuwamy z zmiany trzeciej na zmiany pierwszą i drugą, gdzie trzeba zabezpieczyć obsługę i remonty w ciągu technologicznym na ZPMW. Zostało skierowane pismo organizacji związkowych działających w kopalni ROW do Zarządu PGG, dotyczące bardzo złej sytuacji zatrudnieniowej na kopalni ROW. 

zzg.org.pl: Czy uzyskaliście jakąś odpowiedź na to pismo o uzupełnienie zatrudnienia? 

Krzysztof Wojciechowski: Odbyły się spotkania z prezesem Janczewskim na poszczególnych ruchach w kopani ROW, gdzie tematem przewodnim było zatrudnienie. Uzupełniane braków kadrowych ma następować poprzez alokację pracowników z innych kopalń PGG, którzy wyrażą chęć pracy w kopalni ROW.

Najważniejszym argumentem przenosin danego pracownika jest miejsce zamieszkania. Poprzez portal pracownika taka oferta została przedstawiona pracownikom PGG o możliwości przeniesienia do pracy na kopalni ROW. Obawiam się że to nie wystarczy na pokrycie braków kadrowych i jest nieuniknione aby spółka musiały przyjąć do pracy osoby z rynku zewnętrznego. Po prostu nie będziemy mieli kim pracować i wykonywać nadane zadania produkcyjne. 

zzg.org.pl: Czy braki zatrudnieniowe wpływają na stan bezpieczeństwa pracy? 

Krzysztof Wojciechowski: Oczywiście, że braki w zatrudnieniu wpływają na bezpieczeństwo pracy.

Możemy podawać przykłady, gdzie przy pracach transportowych w brygadach pracowało cztery, pięć osób a teraz pracują np. dwie osoby, co powoduje wydłużenie czasu pracy, skutkiem czego może być utrata koncentracji, sprawności psycho – fizycznej itp. 

zzg.org.pl: Jesteście jedną z najprężniej działających organizacji w naszym związku, jakie atrakcje i benefity macie w swojej ofercie dla członków związku? 

Krzysztof Wojciechowski: Najważniejszą sprawą dla organizacji jest ochrona pracownika, miejsc pracy i płacy. Nie zapominamy o sprawach statutowych, ochronie prawnej dla członków związku. Pracownicy mogą skorzystać z oferty operatora PLAY, jak i przygotowywanej przez nasz związek, szerokiej gamy oferty imprez rekreacyjno - sportowych, umożliwiającej skorzystanie z dofinansowań ZFŚS. 

zzg.org.pl: Dziękuję za rozmowę.

/pytania zadał: A. Siekaniec/