Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Dołącz do nas

Składka członkowska do dobrze wydane pieniądze !                 zadzwoń: +32 255 36 63

W firmie w której pracujesz jest zakładowa organizacja ZZG w Polsce

Prawo wstępowania do związków zawodowych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.   
o związkach zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę nawiązanego stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej (art. 3 ustawy).

Członkami związku mogą być:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz spółdzielczej umowy o pracę ,
 • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
 • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 • osoby bezrobotne,
 • emeryci i renciści,
 • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Jeżeli w Twoim zakładzie działa organizacja zakładowa ZZG w Polsce zgłoś się do niej. Wykaz organizacji wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz w zakładce "Środowiska"


W firmie w której pracujesz nie ma zakładowej organizacji ZZG w Polsce

Prawo wstępowania do związków zawodowych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.   
o związkach zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę nawiązanego stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej (art. 3 ustawy).

Członkami związku mogą być:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz spółdzielczej umowy o pracę ,
 • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
 • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
 • osoby bezrobotne,
 • emeryci i renciści,
 • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Jeżeli w Twoim zakładzie nie działa organizacja zakładowa ZZG w Polsce możesz ją założyć w gronie min. 10 osób. Przejdź do zakładki "załóż związek"


Nie chcesz zakładać związku, nie ma w twojej firmie naszej organizacji, jesteś bezrobotny... a chcesz się zapisać

Pamiętamy również o TOBIE. Wejdź na stronę Związku Zawodowego "Godność" - to organizacja dla CIEBIE (link)