Rada Dialogu Społecznego

http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/ 

Załącznik

 Informator Dialogu Społecznego I/2016           Nowelizacja PZP projekt ustawy                        Nowelizacja PZP uzasadnienie                          Nowelizacja PZP OSR                                    Projekt ustawy o min. wynagr. oraz PIP          Uzasadnienie p. ustawy o min. wyn. oraz PIP  OSR projektu ustawy o min. wyn. oraz PIP   Ustawa o RDS i innych instytucjach DS        RDS Kalendarium                                       Informator Dialogu Społecznego III/2016      Informator Dialogu Społecznego IV/2016Sprawozdanie_RDS.pdf