Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Rada Dialogu Społecznego

http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/ 

Załącznik

 Informator Dialogu Społecznego I/2016           Nowelizacja PZP projekt ustawy                        Nowelizacja PZP uzasadnienie                          Nowelizacja PZP OSR                                    Projekt ustawy o min. wynagr. oraz PIP          Uzasadnienie p. ustawy o min. wyn. oraz PIP  OSR projektu ustawy o min. wyn. oraz PIP   Ustawa o RDS i innych instytucjach DS        RDS Kalendarium                                       Informator Dialogu Społecznego III/2016      Informator Dialogu Społecznego IV/2016Sprawozdanie_RDS.pdf