Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz partnerom za wsparcie podczas organizacji XXVIII Złazu Górskiego Górników

Pozwól sobie na długie życie w zdrowiu i dobrostanie

Żyj zdrowo – ale co to właściwie znaczy?

Definicja WHO z 1948 roku określa zdrowie jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W 1986 roku w Ottawie pochylono się nad pojęciem zdrowia ponownie i powstała nowa definicja: „zdrowie jest zasobem, potencjałem indywidualnym i społecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinujących rozwój społeczny, gospodarczy czy indywidualny. Sprzyjają lub szkodzą mu czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, środowiskowe, biologiczne oraz sposób postępowania, wreszcie styl życia”.

Czytaj więcej

Kontakt

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Rada Krajowa

Adres:
pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice

Tel.: 32 255-36-63
Fax: 32 255-16-46

E-mail: radakrajowa@zzg.org.pl

NIP: 634-00-14-091
Regon: 271758333
  Nr konta: 69 1560 1108 0000 9060 0004 5507
  IBAN: PL 69 1560 1108 0000 9060 0004 5507