Wiceminister w siedzibie ZZG w Polsce

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spotkał się w Katowice z przedstawicielami ZZG w Polsce z górniczych spółek i firm okołogórniczych. Omówił rządową politykę wobec branży. Przedstawił najbliższe działania ministerstwa między innymi w Kompanii Węglowej  - PGG, KHW, Węglokoksie, JSW oraz w kopalniach Bogdanka i Makoszowy. Wiceminister odpowiadał na szczegółowe pytania związkowców. Zapowiedział także nowe uregulowania prawne dotyczące importu węgla.