Przynależność do innych organizacji

Związek Zawodowy Górników w Polsce należy do:


Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od roku 1998 na podstawie uchwały Rady Krajowej ZZG w Polsce z dnia 26 marca 1998 r.


Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce od roku 1993


Europejskiego Związku Zawodowego industriAll od roku 2004  (wcześniej EMCEF)
na podstawie uchwały Rady Krajowej ZZG w Polsce z dnia 19 lutego 2004 r.