Dariusz Potyrała

Przewodniczący

rkzzgdarek@o2.pl

32 255 36 63

Sebastian Czogała

Wiceprzewodniczący

oceanic13@wp.pl

32 255 24 53

Arkadiusz Siekaniec

Wiceprzewodniczący

asiekaniec@poczta.onet.pl

32 255 24 53