Porozumienie w sprawie PGG podpisane

26 kwietnia, we wtorek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostało porozumienie powołujące do życia Polską Grupę Górniczą. Przy podpisaniu obecna była Pani premier Beaty Szydło oraz ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski. PGG przejmuje 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii Węglowej, zatrudniać będzie 32,5 tys. pracowników. Nowa firma nadal będzie największą firmą wydobywczą w Unii Europejskiej.

Obok przedstawicieli zarządów Kompanii Węglowej i PGG wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się inwestorzy: Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe „Silesia” (TFS), Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) FIZAN, a także banki – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej. Inwestorzy deklarują objęcie nowych udziałów w PGG na łączną kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1 mld 800 mln zł będzie wkładem gotówkowym, a pozostała kwota 617 mln zł to konwersja wierzytelności TFS i Węglokoksu.

Spółka oficjalnie rozpocznie swoją działalność 1 maja 2016 r.

Galeria