Związki zawodowe KHW domagają się spotkania

Pracownicy Katowickiego Holdingu Węglowego wciąż nie są informowani, co do dalszych losów spółki. Oczekują, że rząd i zarząd spółki wreszcie podejmą dialog ze związkami zawodowymi.  Termin ogłoszenia wyników audytu jest ciągle przesuwany, a w mediach krążą różne scenariusze dotyczące tworzenia kopalń zespolonych i przejścia do SRK. Powstają również różne koncepcje „połączenia” KHW, Węglokoksu Kraj oraz ENEI i Bogdanki. Wciąż jednak nie wiadomo na jakiej zasadzie, choć wiceminister Grzegorz Tobiszowski wyraźnie podkreśla, że Bogdanka miałaby pozostać samodzielna.   - Liczymy, że strona rządowa wyznaczy wreszcie konkretny termin spotkania i go dotrzyma, bowiem  medialny chaos nie sprzyja atmosferze na kopalniach – powiedział „Górnikowi” Bogdan Nowak – wiceprzewodniczący ZZG w Polsce.