Członkowie Prezydium OPZZ dyskutują nad...

Dziś od godz. 11.oo Przewodniczący D. Potyrała uczestniczył w posiedzeniu Prezydium OPZZ. Omówiono przebieg prac zespołów problemowych i doraźnych Rady Dialogu Społecznego. Analizie poddano przedstawione przez stronę rządową propozycje w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., w zakresie założeń projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz poziomu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. Szeroko omawiano stan prac nad projektem ustawy o związkach zawodowych, do którego Związek Zawodowy Górników w Polsce zgłosił szereg uwag i wniosków. Podjęto decyzje o rekomendowaniu do dalszych prac przygotowanego przez OPZZ projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy w zakresie dotyczącym wymiaru urlopu wypoczynkowego.