Nowy szef Środowiska Emerytów i Rencistów

8 września w siedzibie ZZG w Polsce w Katowicach odbyło się nadzwyczajne spotkanie Środowiska Emerytów i Rencistów naszego związku zwołane ze względu na śmierć Stanisława Blachnickiego dotychczasowego przewodniczącego środowiska.  Przewodniczący Kół Zakładowych ZZG w Polsce  Emerytów i Rencistów  dokonali wyboru nowego przewodniczącego oraz członka Rady Krajowej.  Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Jerzy Kawulok. Na nowego przewodniczącego był jeden kandydat: Marek Gaik  i on został jednomyślnie wybrany przez wszystkich przewodniczących zebranych na obradach. Przed emeryturą Gaik był przewodniczącym ZZG w Polsce w kopalni Bobrek, był też szefem środowiska bytomskiego ZZG w Polsce oraz  dyrektorem Biura Szkoleń w Biurze Rady Krajowej ZZG w Polsce.

– Nie chcę  robić rewolucji, ale pójdziemy drogą podobną do prac rozpoczętych przez zmarłego Stasia Blachnickiego – mówił zaraz po wyborach nowy przewodniczący Marek Gaik.  Jest wiele spraw do załatwienia i uporządkowania, jak choćby  sprawy regulaminu dla naszego środowiska czy odznaczeń. Nowy przewodniczący wybrany również do Rady Krajowej zapowiedział pilotowanie i kontynuowanie działań dotyczących deputatu węglowego (od red.: Marek Gaik jest wiceprzewodniczącym Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  obywatelskiego projektu zmian w ustawie z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, które gwarantowałyby emerytom górniczym deputat z budżetu państwa). Kolega Gaik podziękował za wybór i zaprosił wszystkich do współpracy.

Tekst i foto: Jarosław Bolek