Kobiety zmieniają polskie związki zawodowe

26 października 2016 r. w katowickim Hotelu Silesian odbył się workshop zorganizowany przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Fundacją im. R. Luksemburg. Udział w projekcie wzięli przedstawiciele związków zawodowych z Arcelor Mittal Poland, Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, ochrony zdrowia, przemysłu lekkiego, spółdzielczości i handlu, przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz energetyki w osobie przewodniczącej Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność" p. Teresy Szkutnik. Głównym celem workshopu było zaangażowanie się pracowników sektora energetycznego na rzecz zrównoważonej społecznej przemiany strukturalnej w polskim regionie Śląskim. Celem szczegółowym było wzmocnienie wewnętrznego dyskursu dotyczącego roli kobiet w związkach zawodowych. Wyrostu poczucia własnej wartości i przekonań wpływających na zaangażowanie w pracę i efektywność działania oraz rozwoju umiejętności w zakresie pełnienia roli liderki środowiskowej. Podsumowanie statystyczne o kobietach w związkach zawodowych przygotował i przedstawił w swoim wystąpieniu Przewodniczący ZZG w Polsce Dariusz Potyrała. Natomiast Prezes Rady Uczelnianej ZNP Uniwersytetu Śląskiego pani Aneta Trojanowska w swoim referacie odpowiedziała na pytanie "dlaczego warto należeć do związków zawodowych i jakie z tej przynależności płyną dla członków korzyści. Temat godzenia życia zawodowego i prywatnego (Work-Life Balance) omówiła Wiceprzewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Spółdzielczości, Handlu, Produkcji i Usług Bożena Rybnik. Na zakończenie koordynatorka ds. młodych Związku Zawodowego Górników w Polsce Joasia Ptak zaprezentowała referat o przyszłości związków zawodowych podsumowując swoją prezentację następującymi wnioskami:

- trzeba zrobić wszystko, żeby społeczeństwo zrozumiało, czym są związki zawodowe i jak bardzo ich działalność wpływa pozytywnie na życie nas wszystkich – promocja korzyści płynących z przynależności do związków zawodowych,

- należy rozszerzyć działania na nowo powstające obszary działalności produkcyjnych oraz wzmocnić poczucie solidarności,

- wdrożyć działania wyrównawcze – dodatkowe formy działań, adresowanych do kobiet, które pomogą im objąć stanowiska decyzyjne w związkach zawodowych,

- od zaraz wprowadzić nowe, atrakcyjne rozwiązania dla ludzi młodych i wysoko wykształconych

- uwzględnić otwartość umysłów na zachodzące zmiany i dalszy kierunek rozwoju organizacji związkowych - innowacyjność związków zawodowych,

- należy traktować kobiety jako równorzędnych partnerów w organizacjach związkowych – czasami to są nawet super siłaczki, a dopuszczenie ich do władzy wprowadzi świeżość w spojrzeniu i nową jakość działalności.

Galeria