Omówienie rocznego dorobku funkcjonowania RDS

W Ustroniu spotkali się przedstawiciele związków zawodowych górnictwa węgla kamiennego Branży OPZZ "Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka". Zebrani dyskutowali  o formach działalności związkowej w obliczu zmian zachodzących w przemyśle paliwowo – energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa.

Zmiany zapowiadane w państwowych spółkach węglowych i  sposób ich przeprowadzania, budzą coraz większy niepokój związkowców. Rok temu górnicze związki zawodowe udzieliły rządzącym kredytu zaufania, który powoli zaczyna się wyczerpywać. Związkowcy nie rezygnują z dialogu, uznają jednak, że powinni się bardziej konsolidować i skupić na koordynacji działań. Rozważano możliwość wdrożenia projektów, które byłyby istotnym elementem integrującym środowisko w walce o godne warunki pracy i płacy. Mówiono między innymi o Karcie Górnika i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy dla branży górniczej. Uzgodniono tryb i zakres współpracy międzyzwiązkowej i zasady obiegu informacji.

W spotkaniu wziął udział Jan Guz, przewodniczący OPZZ, który poinformował zebranych o pracach Rady Dialogu Społecznego w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej. Wskazał  także na możliwości skutecznych działań na rzecz branży, wynikające ze struktury organizacyjnej i uprawnień OPZZ jako konfederacji.

Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Biura OPZZ, omówił stan zaawansowania prac nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Przypomniał także o uprawnieniach i obowiązkach organizacji związkowych  w zakładach pracy.

Galeria