Jedność i skuteczność - Kongres Młodych OPZZ

9 i 10 grudnia, w salach konferencyjnych Związku Nauczycielstwa Polskiego obradował Kongres Młodych zorganizowany przez Komisję Młodych OPZZ i Radę Dialogu Społecznego. Uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli organizacji związkowych wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ, goście, eksperci i media.
 
Chcemy się zastanowić się czy mamy podstawy do optymizmu, czy raczej jesteśmy skazani na kryzys? Czy będziemy mogli twórczo realizować się w pracy, czy raczej powinniśmy liczyć na samorealizację poza nią? Czy w najbliższej przyszłości czeka nas robotyzacja i likwidacja milionów miejsc pracy? A może nowoczesność to nowe, bardziej godne, miejsca pracy? Czy jesteśmy skazani na utratę stabilności zatrudnienia, czy jednak nowoczesność i bezpieczeństwo pracy mogą iść ze sobą w parze? Jakie oczekiwania i marzenia mają młodzi? Jakie są  realia obecnego rynku pracy?
 
Te zagadnienia stały się przedmiotem dwudniowej debaty kongresu. Przedstawiła je w wystąpieniu otwierającym Joanna Bieńkowska Terlecka - przewodnicząca Komisji Młodych OPZZ.
 
Gość kongresu, przewodniczący OPZZ Jan Guz zabrał głos jako pierwszy. Pogratulował zebranym inicjatywy i sprawności organizacyjnej. Podkreślił znaczenie młodzieży dla przyszłości ruchu związkowego. Zbliża się czas zmiany pokoleniowej i ważne jest aby odbywała się ona na zasadach wzajemnego szacunku. Chodzi o to aby umiejętnie połączyć temperamenty i energię młodych związkowców z doświadczeniem i wiedzą starszych kolegów. Guz mówił także o dialogu społecznym jako formie rozwiązywania problemów społecznych. Julita Depta, i Lidia Oleszczuk z Komisji Młodych OPZZ, przedstawiły rolę Unii Europejskiej jako gwaranta praw młodych. A przedstawiciele biura prasowego OPZZ - Agnieszka Skruczaj i Piotr Szumlewicz, wykorzystanie mediów elektronicznych w działalności związkowej.
 
Po przerwie odbyły się warsztaty, podczas których mówiono między innymi nowych formach promocji związkowej i kampaniach związkowych  (moderator: Maciej Łapski); o praktyce rozwoju młodego związkowca (moderator: Agnieszka Kluszczyńska); o technikach promocyjnych, czyli jak skutecznie zwiększyć swój wpływ na środowisko (moderator: Jarosław Kordziński) i technikach negocjacji  (moderator: Paweł Galec).
 
W sobotę, gościem kongresu był prof. Jacek Męcina – przewodniczący Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. Kodeksu Pracy, który moderował bardzo ożywioną dyskusję na temat przyszłości umów o pracę. Padło wiele gorzkich słów o umowach „śmieciowych" i wykorzystywaniu przez pracodawców trudnej sytuacji młodzieży na rynku pracy. W dyskusji uczestniczyli ponadto: Paweł Śmigielski – dyrektor Wydziału Prawno Interwencyjnego OPZZ, Filip Ilkowski – ZNP Uniwersytet Warszawski, Monika Bocian - przewodnicząca Rady OPZZ woj. Lubuskiego i Jan Rutkowski – przedstawiciel Banku Światowego.
 
Działania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz młodych pracownic i pracowników przedstawił –Tom Virijens - przewodniczący Komisji Młodych EKZZ.
 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja pod hasłem „Czy automatyzacja i robotyzacja odbiorą nam pracę" (moderator: Piotr Szumlewicz). Uczestniczyli w niej także: dr Sebastian Michalik - Uniwersytet Warszawski, Grzegorz Kuliś - prezes firmy Weegree, dr Elżbieta Gajek - Uniwersytet Warszawski, Jan Rutkowski - przedstawiciel Banku Światowego.
 
Młodzi związkowcy to nie tylko „adepci" i  następcy starszych kolegów. Mają już swoje  sukcesy. Mówili o nich:  Sebastian Koćwin - przewodniczący Rady OPZZ woj. Opolskiego, Michał Lewandowski - przewodniczący OPZZ "Konfederacja Pracy", Maciej Łapski - OPZZ Konfederacja Pracy, Aneta Mastalerz - prezes Klubu Młodego Nauczyciela ZNP. Moderatorem tego panelu była dr Julia Kubisa - Uniwersytet Warszawski.
 
Uczestnicy konferencji uznali za konieczne podsumowanie dwudniowych obrad, będące syntezą dotychczasowych doświadczeń młodych związkowców i wniosków wynikających z dyskusji prowadzonych na kongresie oraz rekomendacją na przyszłość.
 
Kongres powierzył Komisji Młodych OPZZ, zredagowanie Manifestu Młodych, który po  akceptacji przez uczestników kongresu zostanie podany do wiadomości opinii publicznej.

Żródło: www.opzz.org.pl