Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w sprawie wygaśnięcia koncesji wydobywczych