ZOK ZZG w Polsce KHW SA i ZOK ZZG w Polsce PGG w sprawie połącznia !

Wczoraj 16 lutego br. i dziś (piątek) obradowały w Radzie Krajowej Zakładowe Organizacje Koordynacyjne Związku Zawodowego Górników w Polsce Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Polskiej Grupy Górniczej Spółka z o.o. Przedmiotem spotkań obydwu grup związkowych było omówienie projektów porozumień. W przypadku grupy KHW - porozumienia łączącego spółkę z PGG. Natomiast w przypadku PGG - ocena obecnie obowiązującego porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. W ramach spotkań przewodniczący wymienili się informacjami, doświadczeniami, obawami oraz wyrazili swoje stanowiska, które zaprezentują na poniedziałkowym wspólnym spotkaniu w PGG.