Zmiany w Kłodawie.

W Kopalni  Soli "Kłodawa" S.A. nastąpiła  zmiana Zarządu  i Rady  Nadzorczej Spółki. Skutkuje to nowym spojrzeniem na organizację, strukturę oraz rozwój Kopalni. Trwają  prace nad niezbędnymi dla spółki strategicznymi dokumentami, które umożliwiają rozwój kopalni w perspektywie lat 2016 - 2030 docelowo do 2052 roku . To potężne wyzwanie dla Kopalni ale też dla Związku Zawodowego Górników w Polsce, który w rozmowach na ten temat ma zawsze na uwadze interes pracowników. Nie sprzyjająca pogoda, agresywna konkurencja na rynku, obniżanie cen soli i nowe normy jakościowe poważnie wpływają na sytuację finansową kopalni i zmusiły nas do wielu zmian, mających konsekwencje również po stronie spraw pracowniczych. Ich celem jest utrzymanie pozycji rynkowej firmy,  miejsc pracy  i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przy rosnących kosztach to trudne zadanie i trudne chwile dla związku zawodowego, wymagające merytorycznego przygotowania, znajomości prawa i dalekowzroczności.

Związek Zawodowy Górników musi rzeczowo i realnie patrzeć na proponowane zmiany przez Zarząd kopalni uwzględniając, że niektóre z nich wynikają niejednokrotnie ze stanowiska banku stawiającego warunki w przyznawaniu kredytów. Kopalnia  prowadzi prace mające na celu uruchomienie nowych pól eksploatacyjnych,  realizuje ważne dla przyszłości spółki inwestycje, modernizuje sprzęt. Realizowane są także zaległe wzrosty płac na stawkach zasadniczych. Polityka zarządzania kopalnią, która obecnie dopasowywana jest do realnej rzeczywistości rynkowej i możliwości firmy to bardzo ważne i kosztowne wyzwanie wymagające wielkiej czujności i nieustannej kontroli strony społecznej - głównie w tematach spraw pracowniczych. W pokonywaniu tych trudności wielkie znaczenie ma zima, która  w tym roku pozwoliła  na to żebyśmy zredukowali zaległe zadłużenia w przepływach finansowych, choć rok 2016 zakończyliśmy  z wynikiem ujemnym. W miesiącu lutym podpisaliśmy porozumienie płacowe w którym nastąpił wzrost płac o 8,5% tj. 130 zł do stawki zasadniczej. Uzupełnia się stany osobowe w miejsce odchodzących na emeryturę.

Grzegorz Pietrzak - Przewodniczący ZZG w Polsce KS "Kłodawa" SA