Rozporządzenie w spr. temeratur pod ziemią

Z początkiem lipca br. mają wejść w życie nowe przepisy górnicze w zakresie rozporządzeń ME w spr. szczegółowych wymaga dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz rozporządzenia Min. Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, w których będzie min. nowe podejście do zagrożenia klimatycznego. Generalnie chodzi o temperaturę zastępczą klimatu pod ziemią. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy górników związki zawodowe wniosły do Ministra Energii, Ministra Środowiska oraz Prezesa ZUS o konsultacje społeczne w celu usunięcia zapisów niebezpiecznych dla załóg.

Załącznik
Pismo_ME.pdf