Nowi członkowie w szeregach ZZG w Polsce

W dniu 10 czerwca 2017r  na Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji młodym związkowcom, którzy wstąpili w szeregi Związku Zawodowego Górników LW „Bogdanka” S.A. Spotkania takie odbywają się dwa razy w roku wiosną  oraz na jesieni.

Uroczystego wręczenia legitymacji dokonał Przewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce Dariusz Potyrała oraz Przewodniczący ZZG LW „Bogdanka” SA Zdzisław Cichosz. Celem spotkania było zapoznanie młodych związkowców z Zarządem Związku oraz Komisją Rewizyjną. Legitymacje oraz upominki odebrało 35 osób. Spotkanie  przy gitarze i śpiewie trwało do późnych godzin wieczornych.

Zarząd ZZG LW „Bogdanka” S.A.

Galeria