Posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim

Dziś o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Jest ono poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Ze spraw bieżących członkowie Rady dyskutować i głosować również będą w zakresie zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, w zakresie staży na otwartym rynku pracy, funkcjonowania RDS w Rolnictwie, w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne oraz w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską. W posiedzeniu uczestniczy p. Dariusz Potyrała - przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.