Odpowiedź na pismo ZZG w Polsce w sprawie rządowego projektu ustawy