Trwają negocjacje w JSW nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy

Trwają negocjacje w JSW. "Nikt was nie wyroluje" - JastrzebieOnline.pl

Pod koniec lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Rozpoczęły się rozmowy nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Dokumentem, który uszczegółowia prawa i obowiązki pracowników, sposób wynagradzania oraz przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą. 

Pierwsze spotkanie w sprawie ZUZP JSW odbyło się 31 lipca. Zarząd spotkał się z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych. Przedstawiono obecną sytuację JSW związaną m.in. z cenami węgla na światowych rynkach. Podczas spotkania podkreślono, to, że branża górnicza ulega dość znacznym wahaniom. Dlatego konieczne jest takie uwzględnienie zapisów w ZUZP, aby oddały specyfikę tej branży - mówiła rzecznik JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Reprezentatywne Związki Zawodowe wypracowały wspólną koncepcję w sprawie zapisów ZUZP. Władze Spółki, z jakimi teraz przyjdzie nam rokować, są otwarte na dialog społeczny i jak dotychczasowe rozmowy pokazują, da się z nimi dogadać. Sprzyjać podpisaniu układu będzie też koniunktura na rynku węgla i stali oraz polepszająca się sytuacja finansowa JSW. Obie strony rokowań zdają sobie też sprawę z faktu, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Teraz w JSW obowiązują zapisy różnych układów zbiorowych pracy pochodzących jeszcze z czasów, gdy kopalnie były samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. Pracownicy przyjmowani do pracy w 2012 roku zostali objęci tzw. „nowymi umowami o pracę”, znacznie różniącymi się przyjętym sposobem wynagradzania, ten sam problem dotyczy także pracowników przejętych z SiG-u - mówił przewodniczący dla Jastrzębskiego Węgla (Lipiec nr 9 (146)/ 2017).