Polacy zasługują na wyższe płace

OPZZ od lat konsekwentnie domaga się od rządu, by podniósł płacę minimalną do 50% płacy przeciętnej. Postulatu OPZZ, by płaca minimalna w 2018 r. wyniosła 2220 zł nie poparły w tym roku wszystkie centrale związkowe RDS, choć Polska powinna dążyć do europejskich standardów wynagradzania pracowników. W ocenie OPZZ, warunki gospodarcze pozwalają na podniesienie płacy minimalnej do 50% płacy przeciętnej dlatego negatywnie oceniamy ustalenie przez rząd płacy minimalnej na 2018 r. w wysokości 2100 zł.

Rząd podniósł minimalną płacę miesięczną o 100 zł, a minimalną płacę godzinową o zaledwie 0,70 zł. Minimalne miesięczne wynagrodzenie wyniesie w 2018 r. 1530 zł netto (2100 zł brutto), czyli o 5% więcej niż obecnie.

Trudno nam zrozumieć decyzję Rady Ministrów, biorąc pod uwagę poprawiającą się kondycję gospodarki, spadek bezrobocia i wzrost wydajności pracy. Nie pojmujemy, dlaczego w bieżącym roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł brutto przy niższej prognozie wzrostu PKB i inflacji natomiast na 2018 r. wzrośnie tylko o 100 zł przy lepszej sytuacji budżetu państwa. W konsekwencji w przyszłym roku relacja płacy minimalnej do płacy przeciętnej poprawi się jedynie o 0,2  p.p. (z 47,1% w 2017 r. do 47,3% w 2018 r.). Decyzja rządu oznacza, że płaca minimalna w 2018 r. nie będzie spełniała wynagrodzeniem godziwym a warunki płacowe pracowników nie poprawią się, liczba biednych pracujących nie zmniejszy się.

Zdaniem OPZZ sytuacja ekonomiczna kraju umożliwia podniesienie płacy minimalnej w 2018 r. do 50% średniego wynagrodzenia, czyli 2220 zł. Uważamy, że wzrost płac powinien być strategicznym celem władz publicznych i dlatego będziemy kontynuować działania na rzecz wyższych wynagrodzeń korzystając z ustawowych uprawnień związkowych. Dotyczy to tak płacy minimalnej, jak też zamrożonych od wielu lat płac w sferze budżetowej. Na poziomie branżowym i zakładów pracy będziemy negocjować jak najwyższy wzrost płac załóg.

Ponadto domagamy się od rządu:

  • realizacji Pakietu Działań Antykryzysowych z 2009 r., w którym zobowiązano się ustalić ścieżkę dojścia przez minimalne wynagrodzenie do wysokości 50% płacy przeciętnej,
  • przyjęcia konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 131 w sprawie płacy minimalnej,
  • ratyfikacji art. 4 1 Europejskiej Karty Społecznej dotyczącej wynagrodzenia godziwego,
  • działań na rzecz ustanowienia minimalnej płacy wynagrodzeniem zasadniczym.

Zarazem na szczeblu Unii Europejskiej będziemy walczyć o wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę i ustanowienie europejskiej płacy minimalnej.

 

Biuro prasowe OPZZ