"Koncecja 2020"

Na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz ds. Branży Węgla Brunatnego w dniu 11 lipca 2017 r. na wniosek środowisk górniczych w tym Związku Zawodowego Górników w Polsce przedstawiciel Ministerstwa Środowiska złożył publiczną deklarację o przygotowaniu do 15 września 2017 r. projektu rozwiązań dotyczących problematyki tzw. "koncesji 2020". Dziś otrzymaliśmy pismo Sekretarza Stanu , Głównego Geologa Kraju Pana Mariusza Oriona Jędrysek z informacją, że stosowny projekt zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko został przygotowany i jest aktualnie analizowany przez Departament Prawny Ministerstwa Środowiska pod kątem zachowania wymagań formalno-prawnych. Ponadto zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów, Minister Jędrysek złożył wniosek o zgłoszenie tego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych. Niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do tego wykazu, projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych i będzie procedowany w ramach rządowego procesu legislacyjnego.