ZZG w Polsce powołuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Koleżanki i koledzy!

ZZG w Polsce rozpoczyna zbiórkę 100 tys. podpisów pod obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą projektu zmian w „Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego”. Związkowy projekt nowelizacji gwarantuje obecnym pracownikom górnictwa, którzy przejdą na emeryturę oraz emerytom górniczym i wszystkim uprawnionym,   otrzymywanie deputatu węglowego z budżetu państwa.

30 grudnia 2015 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, co daje pozwolenie na rozpoczęcie zbiórki podpisów.

W związku z akcją, prosimy Koleżanki i Koledzy o włączenie się w obywatelski projekt. Liczymy na Wasz aktywny udział w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą. Do 30 marca musimy zebrać przynajmniej 100 tysięcy podpisów, aby była ważna.

Wacław Czerkawski - Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce