Rekompensaty.

W sprawie rekompensaty z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://srk.com.pl/deputaty/