Konferencja klimatyczna COP23 w Bonn

Pod przewodnictwem Fidżi rozpoczęła się konferencja klimatyczna COP23 w Bonn, w której uczestniczą związki zawodowe z całego świata, w tym z Polski. W pierwszym dniu przedstawiciele polskich central związkowych - Kazimierz Grajcarek, Wacław Czerkawski, Grzegorz Trefon - spotkali się w Bonn z wiceministrem Pawłem Sałkiem.

Pan Minister Paweł Sałek na spotkaniu ze związkami zawodowymi omówił plany Polski dotyczące COP23. Polska wesprze rząd Fidżi w wypracowaniu ustaleń, które następnie zostaną wykorzystane w czasie przyszłorocznej konferencji w Polsce w Katowicach.

Pan Minister w dyskusji z nami zaznaczył jak ważne będą negocjacje w Katowicach dla ustalenia działań redukcji emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, ale o neutralności klimatycznej. Wkład polski w realizację Porozumienia paryskiego, będzie się odbywał z poszanowaniem specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych Polski.

Redukcja emisji CO2 może odbywać się na różnych ścieżkach, od wprowadzania nowych niskoemisyjnych technologii po zwiększanie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Bardzo wiele pozytywnych efektów można osiągnąć dzięki pochłanianiu dwutlenku węgla przez lasy i glebę, na przykład poprzez sadzenie nowych gatunków drzew w lasach, celem wychwycenia dwutlenku węgla.

W czasie spotkania z Panem ministrem dyskutowano zagadnienia odnoszące się do sprawy zadań jakie stoją przed związkami zawodowymi, które są obecne na konferencja każdego roku i podejmują dyskusję dotyczącą.

Grzegorz Trefon