W sercu Europy. Wyzwania, trudności i perspektywy na przyszłość - Polska i Niemcy jako kraje członkowskie Unii Europejskiej.

W dniu 8 listopada w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce Ryszarda Płazy oraz członka Rady Krajowej Janusza Ludwiga pt. "W sercu Europy. Wyzwania, trudności i perspektywy na przyszłość - Polska i Niemcy jako kraje członkowskie Unii Europejskiej".

Formuła konferencyjna zakładała przeprowadzenie czterech sesji tematycznych:

  • Katolicka doktryna społeczna i sprawiedliwość społeczna dzisiaj,
  • Unijna polityka klimatyczna i energetyczna jako wyzwanie i szansa na przyszłość,
  • W rządzie, czy w opozycji? Wyzwania lewicowej polityki,
  • Krytyczny test polityki wschodniej Unii Europejskiej.

Kol. R. Płaza  przedstawił stanowisko naszego Związku z zakresie przyszłości dot. polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Dążenie UE do eliminacji węgla jako nośnika energii stawia przed nami ogromne wyzwania. Polska dla przemysłu ciężkiego potrzebuje stabilnych dostaw energii. Nie jesteśmy przeciwnikami OZE, ale obecnie może to być jedynie uzupełnieniem dostaw energii. Naszym bogactwem jest węgiel kamienny i brunatny i nasza produkcja na dziś jest oparta właśnie na tych surowcach. Jeżeli nie będą one polskie, to i tak będą ... tylko z "metką" rosyjską lub inną. Polska ponosi kolejne porażki w ramach negocjacji reformy polityki klimatycznej Unii Europejskiej odnośnie systemu handlu emisjami. To kluczowy temat dla polskiej gospodarki. Naszym zadaniem jest dbanie o pracowników, obrona ich miejsc pracy i godnego życia.